Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Penerbitan Utama KKM

 

 

HEALTH FACTS

2009 ( Lanskap | Buku) | 2010 ( Lanskap | Buku

2012 (Lanskap | Buku)  | 2013 (Flipbook  | PDF)

2014 (PDF) | 2015 (PDF) | 2016 (PDF) | 2017 (PDF

2018 (PDF) | 2019 (PDF) | 2020 (PDF)

 

LAPORAN TAHUNAN KKM

2009 B. Malaysia | 2010 B.Malaysia | 2011 B.Malaysia  | 2012 B.Malaysia  | 2013 B.Malaysia | 2018 B.Malaysia  | 

2019 B.Malaysia FlipbookPDF

 

PETUNJUK KESIHATAN

2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 

2019 (FlipbookPDF) | 2020 (FlipbookPDF)

 

PELAN PENGURUSAN RISIKO KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 2016 - 2020

 

*Penerbitan Utama bagi tahun sebelum 2009 sila rujuk pada menu 

Pembelian Penerbitan utama KKM ini boleh dibuat terus di alamat seperti di bawah:

Cawangan Sumber Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E7, Kompleks E
62590 Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
Malaysia
No Telefon: 03 8883 3487

Waktu Urusan

Isnin – Jumaat 8:00 pagi. - 5:00 petang

Harga Penerbitan* adalah seperti di bawah:

Laporan Tahunan KKM : RM 40.00
Buku Petunjuk Kesihatan : RM 25.00
Malaysia's Health  : RM 40.00

*Harga penerbitan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.

 •