Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan

Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. Pegawai Perubatan memainkan peranan penting dalam merancang, melaksana dan menilai semula aktiviti dan program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai kemudahan kesihatan yang berkesan, baik dan berkualiti. Peranan Pegawai Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk memakmurkan negara. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten, dinamik, sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. Pegawai Perubatan yang berdedikasi, komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, mudah capai, saksama dan bertaraf dunia.
 

 

Nama Dokumen Muat Turun
National Paediatric Postgraduate Training Program Formative Assessments CPG-Updated.png
Master of Medicine (Paediatric) Entrance Exam Syllabus CPG-Updated.png

Bahan Rujukan Urusan Pengambilan dan Penempatan 
Pegawai Perubatan (Lantikan Baru) Di Kementerian Kesihatan Malaysia

CPG-Updated.png
Buku Manual Program Pascasiswazah Sarjana Perubatan (Pediatrik) CPG-Updated.png

Borang Essential Learning Activities Bagi Bidang Peadiatrik

CPG-Updated.png

 •  
 • Print
 • Email this page